აკუსტიკური

აზომვები

  ჩვენი სპეციალისტები აწარმოებენ ნებისმიერი სახის აკუსტიკური აზომვებს. აზომვების საფუძველზე იქმნება შენობის აკუსტიკური პასპორტი, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს შემდეგ პარამეტრებს:

• შენობაში ხმაურის დონის სპექტრული ანალიზი

• გარე ხმაურის სპექტრული ანალიზი

• გარე ხმაურის იზოლაციის დონე შენობის შიდა სათავსოებთან მიმართებაში

• ხმაურის იზოლაციის დონე შენობის სხვადასხვა სათავსოს შორის

• რევერბერაციის დრო RT60;

• სათავსოს იმპულსური მახასიათებლები (* ხმის ჩამწერი სტუდიებისთვის);

• საუბრის გარჩევადობის ინდექსის დაანაგირშება С50, საუბრის გადაცემის ინდექსის დაანგარიშება STI

  აკუსტიკური აზომვა ტარდება  Studio Six Digital-ის iPrecisionMic -ის საშუალებით რომელსაც გავლილი აქვს IEC 61672 NIST-tracable Class 1 ტესტირება ვესტ ქალდველის ლაბორატორიაში. ტესტირება მოიცავს შემდეგ სერტიფირებას.

• IEC 61672-1:2002 Class 1

• IEC 61260:1995 w.Am.1, 1/1 and 1/3 Oct. Band Class 0

• IEC 60804:2000 Type 1

• IEC 60651:1979 w.Am.1&2 Type 1