განათების პროექტირება

   შოუ-განათება: საკლუბო, საკონცერტო, თეატრალური და სტუდიური განათება.

  შოუ განათების პროექტირებას ჩვენი სპეციალისტები ახდენენ  შოუ განათების სამ  განზომილებიანი სიმულატორის Realizzer 3D  მეშვეობით რაც საშუალებას იძლევა მაქსიმალურად ეფექტურად დადგინდეს სანათის ტიპი, რაოდენობა და განლაგების გეგმა.

არქიტექტურული განათება:       ინტრიერის განათება (ოფისები, კვების ობიექტები, სპორტული დარბაზები, საცხორებელი, კომერციული და სასაწყობე ფართები და ა.შ) და  ექსტერიერის განათება (ლანდშაფტი, სარეკრეაციო ზონები, ღია შადრევნები, აუზები, პარკები, შენობა-ნაგებობების ფასადი, ქუჩის განათება და ა.შ)

  არქიტექტურული განათების პროექტირება ხდება პროგრამა დიალუქსის მეშვეობით